Contact

T 050 36 91 11

24/24 - 7/7

Over het AZ Sint-Lucas te Brugge

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas te Brugge (West-Vlaanderen) is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Ons uitgebreid medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle (sub)specialismen en patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen.
 
Het AZ Sint-Lucas staat garant voor betrouwbare zorg en dit via een open communicatie met de patiënten. We zijn een ziekenhuis op ‘mensenmaat’ en streven ernaar duurzame, kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg te bieden. Om een steeds hoger kwaliteitsniveau te bereiken in onze zorg, willen we voortdurend verantwoord verbeteren. We doen dit aan de hand van de Qmentum kwaliteitsnormen en werden geaccrediteerd door Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).
 
Als innovatief ziekenhuis investeren we ook in hedendaags comfort. Onze nieuwe eenheid voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen staat in de steigers. Daarnaast wacht een volledig masterplan voor de aanpassing van de rest van onze infrastructuur op goedkeuring van de Vlaamse overheid.
 
Het AZ Sint-Lucas verzorgt in hoofdzaak patiënten uit de regio’s Brugge, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Damme, Knesselare en Maldegem.