Contact

T 050 36 91 11

24/24 - 7/7

Over AZ Sint-Lucas te Brugge

De artsen, het verplegend personeel  en overige medewerkers van het AZ Sint-Lucas Brugge willen aan alle patiënten een uitstekende medische zorg en begeleiding  verstrekken.

 

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas te Brugge, West-Vlaanderen telt ruim 1.300 medewerkers en meer dan 100 artsen, specialisten. In ons autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis heerste een moderne bedrijfscultuur met een gezonde financiële basis; jaarlijks verzorgen wij meer dan 27.500 patiënten.

 

Wordt u binnenkort opgenomen, wilt u een patiënt bezoeken, wilt u bij ons komen werken of bent u geïnteresseerd in de achtergronden van ons ziekenhuis: op deze website vindt alle informatie.

 

DIENSTEN

 

FYSIOTHERAPIE, REVALIDATIE, REUMATOLOGIE 050 36 50 30
GYNAECOLOGIE, VERLOSKUNDE 050 36 50 80
HEELKUNDE, CARDIOVASCULAIRE & THORACALE HEELKUNDE, UROLOGIE 050 36 51 10
HUIDZIEKTEN 050 36 51 40
INWENDIGE GENEESKUNDE 050 36 51 55
KERNGENEESKUNDE, RADIOTHERAPIE, ONCOLOGIE 050 36 53 70
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE 050 36 99 00
KINDERGENEESKUNDE 050 36 52 30
LABO 050 36 53 40
MOND-, KAAK-, AANGEZICHTSHEELKUNDE & STOMATOLOGIE 050 36 52 50